profesor Nenad Suzić

NENAD SUZIĆ (11. 10. 1950, Prusci; Novi Grad). Nakon završene učiteljske škole u Prijedoru završio je pedagogiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je na istom fakultetu na temu „Učenik kao subjekt moralnog formiranja“ 1989. godine u Zagrebu. Doktorsku disertaciju je odbranio na Filozofskom fakultetu u Beogradu na temu „Osobine nastavnika i odnos učenika prema nastavi“ 1995. godine.

Kretanje u službi: Kao učitelj radi 1970. godine a kao nastavnik u predmetnoj nastavi 1971. godine. Posao pedagoga obavlja od 1976. do 1981. godine u Centru osnovnih škola Novi Grad. Od 1981. do 1993. godine profesor je sociologije i psihologije u srednjoj školi. Od 1987. do 1993. godine obavlja posao pomoćnika direktora a zatim obavlja dužnost direktora Školskog centra u Novom Gradu. Od 1993. do 1996. godine radi kao nadzornik u Republičkom pedagoškom zavodu Banja Luka. Od 1996. godine predaje pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. U periodu od 1998. do 2000. godine obavlja dužnost ministra prosvjete u Vladi Republike Srpske. Sada predaje pedagogiju i sociologiju obrazovanja u Banjoj Luci.

Profesionalo djelovanje: Napisao je sedamnaest autorskih i sedam koautorskih knjiga, 110 naučnih i stručnih radova i 23 novinska članka. Knjigu “Uvod u inkluziju” objavio je veliki italijanski izdavač “Erikson“, a radovi su mu publikovani i u SAD, Ukrajini, Sloveniji te u zemljama bivse Jugoslavije. Tvorac je koncepcije reforme sistema obrazovanja u Republici Srpskoj započete 1998. godine. Aktivni je član Ruske akademije pedagoških i socijalnih nauka i Američke psihološke asocijacije (APA). Aktivno koristi engleski jezik a njemački pasivno. Autor je i koautor više udžbenika za učenike i studente. Posjeduje pristojan nivo informatičke pismenosti a koristi: word, exel, corel-draw, power-point i SPSS10.

Stručna preokupacija: Još od diplomiranja se bavi vrijednostima i moralnim pitanjima vezanim za nastavu i učenje. Posebno traga za motivima i vrijednosnim pokretačima koji učenike motivišu i demotivišu u školskom učenju. Oštar je ali i objektivan kritičar tradicionalne škole. Ne zanemaruje njene prednosti, ali ukazuje na nedostatke. Zastupa tezu da pedagogiju poučavanja treba pomjerati ka pedagogiji učenja. Razvija modele interaktivnog i kooperativnog učenja kao i modele za optimalno pedagoško komuniciranje.

Pregled posjeta:

 • – Rusija – nastavna ekskurzija sa ucenicima srednje škole.
 • – Ukrajina – nastavna ekskurzija sa ucenicima srednje škole.
 • – Rumunija – službena konferencija o balkanskoj saradnji u oblasti obrazovanja.
 • – Izalija – Bolonja, potpisivanje dokumenta o pristupanju bolonjskom procesu.
 • – Bugarska – susret Bugarsko-srpskog prijateljstva.
 • – Njemacka – Berlin, rektorska konferencija Evrope.
 • – Španija – turisticka posjeta.
 • – Grcka – posjeta Ministarstvu prosvjete.
 • – Grcka – posjeta Univerzitetu u Janjini (Juana).
 • – Grcka – posjeta eksperimentalnim školama u Atini, Solunu i Janjini.
 • – Austrija – posjeta Ministarstvu prosvjete.
 • – Cehoslovacka – studijsko turisticka posjeta.
 • – Engleska – posjeta Bishops Grossetets Coledge.
 • – Engleska – posjeta Oksfordu i Kembridžu.
 • – Engleska – posjeta Notingem univerzitetu – prezentacija naših reformskih iskustava.
 • – Francuska – konferencija o pomirenju na Balkanu.
 • – Švicarska – konferencija o uklanjanju uvredljivih sadržaja iz udžbenika.
 • – Holandija – turisticka posjeta.
 • – Švicarska – Cirih – turisticka posjeta.
 • – Madarska – posjeta u svrhu razmjene iskustava u reformi nastavnih planova i programa.
 • – Poljska – turisticka posjeta.
 • – Poljska – studijsko-turisticka posjeta, nastava i njena organizacija.
 • – SAD – New York – sastanak na nivou državne administracije.
 • – SAD – Vashington, sastanak sa ministrom (generalnim sekretarom) prosvjete za SAD i posjet nastavi.
 • – SAD – California, posjeta univerzitetu UCLA.
 • – SAD – Chicago – posjeta Udruženju Srba.
 • – SAD – Tenessy, posjeta Univerzitetu i Centru za standarde u SAD obrazovanju.
 • – SAD – Portland, Oregon, privatna posjeta.
 • – SAD – Vashington, sastanak Upravnog odbora World-Bank.
 • – Italija – studijska posjeta Bolonji, Veneciji, Rimu.
 • – Italija – Ucešce na edukacionom kongresu u Riminiju (2007) i studijska posjeta Bolonje.
 • – Kina – Medjunarodni Kongres pedagoga na Temu: “Neformalno nasilje mladih”, organizovano od “Educational academy of Taiwan” ICEEM, Shanghai China, (2012).
 • – Turska – Istanbul, Team meeting i trening na temu Preduzetničkog učenja. “Projekat Internacionalnog standarda komunikacionih škola”, podržanim od “Charles Stewart Mott Foundation” i Međunarodnog udruženja Interaktivne otvorene škole MIOS Tuzla, novembar 09 – 13.2014.